Leesoffensief Lokaal: Fryslân

De seinen staan op rood: er wordt minder gelezen, jongeren hebben de laagste leesmotivatie van de wereld, de leesvaardigheid gaat achteruit en 24% van de 15-jarigen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. In het onderwijs, maar ook breder. Allerlei actielijnen, programma’s, als ook een landelijk Leesoffensief zijn inmiddels gestart. Om goed …

Leesoffensief Lokaal: Noord-Holland

De Noord-Hollandse bibliotheken starten een provinciaal Leesoffensief. Samen roepen ze scholen, maar ook gemeentes, kinderopvang en culturele instellingen op gebruik te maken van de expertise van bibliotheken en de bewezen methodes die de leesmotivatie bij kinderen vergroot. Bibliotheken roepen vooral schoolbesturen op, van zowel het primair- als voortgezet onderwijs, om zich aan te sluiten bij het Leesoffensief en samen te …