Column Gerlien van Dalen

Update Leesoffensief Het is inmiddels een half jaar geleden dat de Leescoalitie, samen met achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid, de noodklok luidde bij de politiek. In oktober 2020 nam minister Van Engelshoven, mede namens minister Slob, de symbolische noodklok en ons manifest Oproep tot een ambitieus Leesoffensief in ontvangst. Aanleiding voor dit manifest was de …

Leesoffensief Lokaal: Leesoffensief Noord-Holland

De Noord-Hollandse bibliotheken starten een provinciaal Leesoffensief. Samen roepen ze scholen, maar ook gemeentes, kinderopvang en culturele instellingen op gebruik te maken van de expertise van bibliotheken en de bewezen methodes die de leesmotivatie bij kinderen vergroot. Bibliotheken roepen vooral schoolbesturen op, van zowel het primair- als voortgezet onderwijs, om zich aan te sluiten bij het Leesoffensief en samen te …

Leesoffensief Lokaal: Leesoffensief Brabant

Op donderdag 22 april 2021 vond de aftrap plaats van het Leesoffensief Brabant. Directeuren en bestuurders van alle Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders, ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant en Cubiss bundelen hun krachten en maken zich sterk voor een geletterde en leesvaardige jeugd. Het Leesoffensief Brabant wil dat echt álle kinderen en jongeren in Brabant als …

Leesoffensief Lokaal: Roermond

Van 24 februari en met juni 2021 zijn aan het Munsterplein in Roermond portretten te zien van acht bekende Roermondenaren die vertellen over de rol van lezen in hun leven. De campagne, die de naam ‘Ik lees…’ heeft, is een samenwerking tussen de Bibliotheek Bibliorura en We Are Roermond en heeft als doel mensen te inspireren meer te lezen. De verhalen van de bekende …

Leesoffensief Lokaal: Eindhoven

Om de leesvaardigheid in de regio Eindhoven te vergroten, is Bibliotheek Eindhoven samen met SPIL Zuiderzeelaan een pilot gestart. SPIL Zuiderzeelaan bestaat uit Kinderopvang Little Jungle, locatie Mamma Olifant en Basisschool De Schelp. In gesprek met de bibliotheek ontstond het plan om een pilot op te zetten om het leesonderwijs ‘anders’ in te richten. Hoe kun je het lezen voor …