Leesoffensief Lokaal: Brabant

Op donderdag 22 april 2021 vond de aftrap plaats van het Leesoffensief Brabant. Directeuren en bestuurders van alle Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders, ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant en Cubiss bundelen hun krachten en maken zich sterk voor een geletterde en leesvaardige jeugd. Het Leesoffensief Brabant wil dat echt álle kinderen en jongeren in Brabant als geletterde jongvolwassenen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het Leesoffensief Brabant wil zoveel mogelijk samenwerking bewerkstelligen tussen onderwijs, kinderopvang en bibliotheken. Binnen deze Brabant-brede strategische samenwerking kan elke partner haar expertise benutten.

Op het gebied van leesbevordering is er binnen de specifieke verzorgingsgebieden al veel samenwerking tussen de Brabantse bibliotheken, de scholen en kinderopvanglocaties. Door als Brabant-breed netwerk kennis te delen en meer en nieuwe projecten rondom leesbevordering te starten, is het Leesoffensief Brabant in staat om meer relevante partijen te bereiken en landelijke lijnen als BoekStart en de Bibliotheek op school nog verder uit te rollen.

Meer informatie is te vinden op de website van Leesoffensief Brabant.