Leesoffensief Lokaal: Drenthe

De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief willen ze bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. Ze werken hiervoor samen met provincie, gemeentes, kinderopvang en onderwijs.

De bibliotheken in Drenthe kennen een lange traditie van leesstimulering. Het Drents Leesoffensief wil meer en het nog beter doen. Meer doen door de samenwerking tussen bibliotheken, kinderopvanginstellingen en scholen te verstevigen, door nieuwe projecten rond leesbevordering te starten en door meer partijen aan te sluiten op de landelijke lijnen BoekStart en de Bibliotheek op school.

Hiertoe is een manifest opgesteld waar bibliotheekdirecteuren en bestuurders van koepelorganisaties uit vve, po, vo, mbo en hbo hun handtekening onder zetten. Dit manifest maakt het statement om niet te bezuinigen op leesbevordering en leesplezier, maar juist te investeren. Hierbij is de samenwerking tussen bibliotheken en (voor- en vroegschoolse) onderwijspartners cruciaal.

Lees hier meer over het Drentse Leesoffensief.